Pověst o znaku města

Znak: kohout s mužskou hlavou a třírohým kloboukem na hlavě

Za panování krále Václava IV. bývala Česká Třebová malým městečkem, ohrazeným hradbami. O pořádek ve městě se staral rychtář s několika konšely, kteří měli k pomoci městského písaře. Ten měl na starosti i městské pečetidlo, za které ručil svou hlavou.

Pokračovat ve čtení

Vývoj počtu obyvatel

Vývoj počtu obyvatel České Třebové –možno vložit tabulku a graf (třeba jako obrázek)
rok         počet obyvatel

1566      486 obyvatel

1696      643

Pokračovat ve čtení

Historie města

Historie České Třebové v letopočtech

Do konce 18. století


 1200 – 1250        vystavěna románská rotunda sv. Kateřiny, která je dokladem slovanského osídlení Českotřebovska před založením města

1278      první zmínka o názvu Tribovia – Třebová

Pokračovat ve čtení