Kolem roku 1900

Pohlednice kolem roku 1900

Jaké obrázky se objevovaly na pohlednicích

Pohlednice se stala na přelomu století nejrozšířenější listovní zásilkou všech pošt. Začaly sloužit v milostné korespondenci, jako blahopřání a gratulace, k radostným či významným výročím a událostem. Na pohlednicích se posílaly pozdravy z cest, návštěv. Používaly se pro potěšení hezkým obrázkem...

Posílaly se pohlednice měst a obcí, ale také jednotlivých obchodů, hotelů, hostinců, restaurací, pivovarů, mlýnů, továren i kostelů...

Jak pohlednice vypadaly kolem roku 1900

Vzhled pohlednic

Až do roku 1905 se používaly pohlednice s dlouhou adresou.

Poté dostaly dnešní podobu - na jedné straně byla adresa i místo pro text a na druhé straně obrázek. Zpočátku však ještě část pro adresu bývala větší než část pro text.

Technika výroby pohlednic kolem roku 1900

Vydávaly se pohlednice litografické, koláže, pohlednice polotlačené nebo celotlačené. 

Na přelomu 19. a 20. století se rozšířil méně náročný a levnější světlotisk, poté další tiskové techniky knihtisk, barvotisk, reliéfní pohlednice a hlubotisk.

Světlotisk

Podobá se kamenotisku, ale místo kamene se používá sklo. Chromovanou želatinou se vykopíruje negativ, vodou se vyvolá. Světlem vytvrzená  místa přijímají a tlakem přenášejí barvu. Vodou zbobtnalá místa barvu odpuzují, netisknou. Tisk je pomalý. Obrázek se podobá fotografii, ale pro světlotiskové pohlednice je typický rastr obrázku, který je dobře vidět při zvětšení obrázku.

Knihtisk

Knihtisk - tisk z výšky. Byl černobílý.