Pověst o znaku města

Znak: kohout s mužskou hlavou a třírohým kloboukem na hlavě

Za panování krále Václava IV. bývala Česká Třebová malým městečkem, ohrazeným hradbami. O pořádek ve městě se staral rychtář s několika konšely, kteří měli k pomoci městského písaře. Ten měl na starosti i městské pečetidlo, za které ručil svou hlavou.

Jednoho dne se pečetidlo ztratilo a nebylo k nalezení. Písař a jeho žena všechno prohledali, ale nenašli jej. Písař byl přiveden před soud a odsouzen k smrti.

Nadešel den popravy. Na popravišti již bylo vše připraveno. Uprostřed stála šibenice, kolem ní se tlačily davy lidu. Rychtář přečetl ortel smrti odsouzenci, který se naposled rozhlédl po přítomných, chtěl uvidět svou ženu, ale ta tam nebyla. Ta stále doma hledala pečetidlo, chtěla svého muže zachránit. Náhle zahlédla sousedovic kohouta, jak se hrabe na smetišti. Pod nohama kohouta spatřila nějaký předmět. Vyběhla ven - a bylo to hledané městské pečetidlo. Sebrala jej, utíkala co mohla k popravišti, přiběhla na poslední chvíli. Ukázala pečetidlo a písař byl propuštěn na svobodu.

Na paměť oné události je ve znaku města kohout s písařovou hlavou.