Hory u České Třebové

Kaple Panny Marie pomocné na Horách

Kapličku i pramen vody, pro kterou sem jezdí lidé z širokého okolí, na tomto místě stále najdete. 

   

Na Horách bývaly kromě restaurace také lázně. Původní lázeňská budova byla dřevěná, po jejím zboření v roce 1770 byla vystavěna budova zděná a také roubený hostinec. Lázně zde již nenajdete, ale na místě hostince stojí restaurace. V roce 1851 v lázních pobývala Božena Němcová. Tuto informaci dokládá pamětní deska na budově restaurace.

 

 

Stánky, na které si pamatuji z dětství, jak o pouti byly plné pouťových předmětů a sladkostí, jsou dnes opředené pavučinami.

Cestu k lázním a ke kapličce v takové podobě, v jaké je zachycena na následující staré pohlednici, v dnešní době již neuvidíte. I když na Horách kaplička i budova restaurace stále jsou, tak všude kolem cesty jsou vysoké stromy. Však jsem se divila, jak toto místo zarostlo i za těch pár let, které sama pamatuji. 

U cesty přibližně v místech, odkud je pořízen tento záběr, potkáte kamenné sousoší Nejsvětější Trojice s Pannou Marií na obláčcích s hlavičkami andílků, nazývané také Korunovace Panny Marie.

 

Fotografie v tomto článku byly pořízeny 10. 6. 2018.