Rozdělení podle typu adresy

Rozdělení pohlednic podle typu adresy

Pohlednice s dlouhou adresou

První pohlednice měly na zadní straně adresu a na přední straně obrázek i místo na text. Moc místa na text tehdy rozhodně na pohlednicích nebylo. Však lidé občas popsali celý okraj pohlednice okolo obrázku. Jindy stačil pouhý podpis nebo stručný text jako např. "Srdečný pozdrav od..." 

Zato adresa zabrala celou druhou stranu a přitom kolikrát byla hodně stručná oproti dnešní podobě. Stačilo jméno a příjmení, město, popř. u koho dotyčný bydlí, pokud to nebylo jeho trvalé bydliště. Nechybělo oslovení popř. povolání. Tyto pohlednice se používaly až do roku 1905. 

 

  

  

 

Poté dostaly dnešní podobu - na jedné straně byla adresa i místo pro text a na druhé straně obrázek.

Pohlednice tak, jak ji známe - do předtištěných linek v pravé polovině napíšeme adresu, na levou polovinu vzkaz, také poštovní známka na ni patří. Zpočátku však ještě část pro adresu bývala větší než část pro text.